26.02.2014 Author:

Aasa-Law on avustanut Suomen Onnelat Oy:tä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneen vahingon korvaamisessa. Yhtiö kuuluu Night People Group konserniin, joka on Suomen suurin yksityisessä omistuksessa oleva ravintola-alan yritys. Yhtiöllä on kymmeniä Onnela-nimisiä yökerhoja ympäri Suomea.

Rovaniemellä sijaitsevan Onnela-ravintolan sisälle tuli sadevettä paikallisen rankkasateen aikana. Vesivahingon seurauksena Onnelassa jouduttiin tekemään laajoja korjauksia ja yökerho oli suljettuna kahden kuukauden ajan. Vahinko oli merkittävä. Ravintola menetti kahden kuukauden liikevaihdon ja oli suljettuna juuri siihen aikaan kun kaupunkiin tuli runsaasti potentiaalisia asiakkaita, uusia opiskelijoita.

Korjaustöiden jälkeen kaksi eri vakuutusyhtiötä arvioivat vahinkoa, mutta kieltäytyivät molemmat korvausten maksamisesta.

Asiassa esitettiin  vahingon aiheutuneen muun muassa sen takia, että naapurikiinteistöllä sijaitsevalla rakennustyömaalla olisi laiminlyöty kokonaan rakennusaikainen vedenohjaus ja että vahinko kuuluisi pelkästään rakentajan korvattavaksi. Rakentajaa edustaneen toisen vakuutusyhtiön mukaan rakennustyömaan viereisellä kiinteistöllä oleva sadevesijärjestelmä oli määräysten vastainen ja vesi olisi tullut Onnelan sisään sen takia, että ravintolan vieressä oleva sadevesikaivo ei olisi kyennyt imemään vettä riittävän nopeasti. Lopulta korvausvelvollisuus kiistettiin myös sillä perusteella, että vakuutuksesta ei korvata sadeveden aiheuttamia tulvavahinkoja ja Onnelan kärsimä vahinko olisi joka tapauksessa sellainen puhdas varallisuusvahinko joka jää Onnelan omaksi tappioksi.

Asiassa käynnistettiin oikeusprosessi Rovaniemen käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnin seurauksena Onnela sai täyden korvauksen kärsimästään vahingosta. Oikeudenkäyntiä tiiviisti seurannut Night People Group Oy:n toimitusjohtaja Antti Raunio kommentoi prosessin lopputulosta seuraavasti: oikeus asiassa toteutui.

Asiaa hoitivat asianajajat Simo Ellilä ja Petri Rissanen.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!